• Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
 • Ban chấp hành
Ban chấp hành
22:28 | 01/03/2015

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ IV ( 2014-2019) 1. Lâm Duy Anh Cường, Tổng giám đốc Cty TNHH Sovico Khánh Hòa, Chủ tịch 2. Đống Lương Sơn, Tổng Giám đốc Công Ty CP Yasaka- Sai Gon – Nha Trang, Phó Chủ tịch 3. Nguyễn Xuân Thùy, Tổng Giám đốc Công ty CP

Ban kiểm tra
22:27 | 01/03/2015

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ IV (2014-2019) 1. Ông Nguyễn Huy Hân, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Lặn Biển Xanh, Trưởng ban 2. Ông Bùi Minh Thắng, Giám đốc Công Ty TNHH TMDV Phương Thắng, phó ban 3. Ông Lê Kim Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Trẻ, ủy viên.