• Nghị quyết số 04NQ/BCH-HHDLKH ; Về việc Cuộc họp Ban thường trực, ban chấp hành HHDLNT_KH mở rộng
Nghị quyết số 04NQ/BCH-HHDLKH ; Về việc Cuộc họp Ban thường trực, ban chấp hành HHDLNT_KH mở rộng
13:13 | 30/05/2015

Nghị quyết Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa mở rộng vào ngày 22/05/2015

  • Nghị quyết Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2014-2019)
Nghị quyết Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2014-2019)
16:18 | 27/02/2015

Căn cứ Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt cho phép Đại hội nhiệm kỳ IV – Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Hiệp hội du lịch Khánh Hòa tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014 – 2019) tại Khách sạn Yasaka- Sai Gon - Nha Trang. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội báo cáo các hoạt động của Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa lần III (nhiệm kỳ 2009 - 2014) và phương hướng, nhiệm vụ lần IV (nhiệm kỳ 2014 – 2019); báo cáo Tài chính và báo cáo của Ban Kiểm tra.