• Du khách Trung Quốc: Quản cách nào?
Du khách Trung Quốc: Quản cách nào?
09:12 | 27/03/2017

Thay vì tâm lý “kỳ thị”, chúng ta nên có các giải pháp để thu hút và hạn chế tiêu cực mà du khách Trung Quốc đem lại

  • Đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực
Đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực
08:56 | 27/03/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.