• Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi
Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi
16:31 | 21/06/2017

(TITC) – Chiều ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu về dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi). Với kết quả 438/451 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 89,21%, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) chính thức được thông qua.

  • Du lịch Việt Nam chưa giải quyết đầy đủ 4 vấn đề: Ở đâu? Ăn gì? Chơi cái gì? Mua cái gì đem về?
Du lịch Việt Nam chưa giải quyết đầy đủ 4 vấn đề: Ở đâu? Ăn gì? Chơi cái gì? Mua cái gì đem về?
08:48 | 12/06/2017

Đó là trăn trở của TS Trần Du Lịch, Trưởng Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung, tại Diễn đàn Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên hướng tới đẳng cấp thương hiệu