• Chuyện về gia đình 3 lần vòng quanh thế giới
Chuyện về gia đình 3 lần vòng quanh thế giới
08:31 | 10/02/2017

Hơn 30 năm trước, một gia đình từ Brazil đã thực hiện chuyến hải trình đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm. Đến bây giờ, các thành viên trong gia đình ấy vẫn đang thực hiện chuyến đi lần thứ 3 của đời mình - đó là gia đình Schurmann huyền thoại.

  • Khai phá tiềm năng biểu diễn cho du lịch
Khai phá tiềm năng biểu diễn cho du lịch
09:11 | 07/02/2017

Du khách là thị trường tiềm năng của ngành biểu diễn nhưng trình diễn gì và làm như thế nào để khai thác hiệu quả vẫn là câu hỏi lớn