• Truyền thông quảng bá du lịch Khánh Hòa
  • Truyền thông quảng bá du lịch Khánh Hòa
Truyền thông quảng bá du lịch Khánh Hòa
08:23 | 27/04/2017

Nha Trang - Khánh Hòa đang phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Trong hành trình đó, có sự chung tay của các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Trầm Hương đến gần hơn với du khách gần xa. Nhiều kênh quảng bá