• Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
10:07 | 19/05/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc do thực tế nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật Du lịch 2005.

  • Ruộng muối trắng xóa bên vịnh Vân Phong
Ruộng muối trắng xóa bên vịnh Vân Phong
14:18 | 20/05/2015

Nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 45 km về hướng bắc, Hòn Khói là nơi có ruộng muối lớn nhất miền trung, nơi ra đời những hạt muối trắng mặn mòi.