Bảng thống kê quốc tịch khách tháng 9 năm 2016
10:47 | 18/11/2016

Tổng lượt khách do các CSLT phục vụ: 420,506 (lượt) Khách quốc tế: 91,452 (lượt) Khách trong nước: 329,054 (lượt)

Báo cáo ước kết quả kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2016
10:45 | 18/11/2016

Lượt khách do các CSLT phục vụ: 330,000 (lượt) Ngày khách do các CSLT phục vụ: 700,000 (lượt) Ngày khách lưu trú bình quân: 2,12 (ngày) Công suất sử dụng phòng: 46,11%