• Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Chương trình kế hoạch hành động năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
14:45 | 28/12/2016

Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 8.300 tỷ đồng, đạt 100,67% kế hoạch năm và đạt 107% so với cùng kỳ

  • Cuộc thi đầu bếp " Chiếc Thìa Vàng"
Cuộc thi đầu bếp " Chiếc Thìa Vàng"
10:08 | 29/07/2016

Ông Nguyễn Văn Thành hiện đang là phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa