•  Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
  •  Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
12:26 | 05/03/2018

tham gia hội chợ VITM Hà Nội 2018 từ ngày 29 tháng 3 đến 01 tháng 4 năm 2018