• Năm Du lịch quốc gia 2017 đạt kết quả ấn tượng
Năm Du lịch quốc gia 2017 đạt kết quả ấn tượng
09:47 | 18/12/2017

Kết thúc năm 2017, lượng khách và doanh thu du lịch của Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc đã tăng trên 30% so với năm 2016