• NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH   HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH   HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH   HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH   HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH   HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA MỞ RỘNG ( ngày 20/12/2017)
16:00 | 29/12/2017

Vào lúc 9h00 ngày 20/12/2017 tại Trung tâm Tiệc Cưới Âu Lạc Thịnh, 75 Nguyễn Thị Minh Khai - Nha Trang đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa mở rộng cuối năm 2017 để thảo luận và quyết nghị các vấn đề liên quan đến Tổ chức và hoạt động năm 2017 và chuẩn y các kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2018