•  THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
 •  THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
 •  THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
 •  THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
 •  THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
THƯ THĂM HỎI VÀ SẺ CHIA VỀ CƠN BÃO SỐ 12 – DAMREY
15:08 | 06/11/2017

Cơn bão 12 – Damrey kinh hoàng đi qua, gây thiệt hại to lớn cho nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, ngành du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cũng chịu thiệt hại nặng nề.

 • Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/11/2017
 • Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/11/2017
 • Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/11/2017
Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/11/2017
07:59 | 27/10/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa có Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 30/11/2017 theo công văn số: 2720/SKHĐT-XTĐT ngày 19/10/2017.