• Khai thác chuyến bay quốc tế Quy Nhơn (Việt Nam) – Hàng Châu (Trung Quốc)
Khai thác chuyến bay quốc tế Quy Nhơn (Việt Nam) – Hàng Châu (Trung Quốc)
07:57 | 05/04/2018

hiều ngày 02/10/2017, tại trụ sở Sở Du lịch Bình Định đã diễn ra buổi làm việc bàn “thống nhất khai thác chuyến bay quốc tế Quy Nhơn (Việt Nam) – Hàng Châu (Trung Quốc)”

  •  Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
  •  Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức quảng bá xúc tiến tại VITM Hà Nội 2018
12:26 | 05/03/2018

tham gia hội chợ VITM Hà Nội 2018 từ ngày 29 tháng 3 đến 01 tháng 4 năm 2018