• Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
09:04 | 18/01/2017

Theo thông tin từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/1/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.