• Công ty Nhà Yến Nha Trang - Tuyển dụng tháng 4/ 2018
  • Công ty Nhà Yến Nha Trang - Tuyển dụng tháng 4/ 2018
Công ty Nhà Yến Nha Trang - Tuyển dụng tháng 4/ 2018
21:33 | 02/03/2018

LÀNG YẾN MAI SINH Thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ