16:09 | 30/05/2016. \\ Nguyễn Văn Thành. \\ Lượt xem: 6528
 

Thực hiện công văn số 67/HHDLVN của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 24/05/2016, về việc đóng góp ý Kiến cho Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa xin gửi đến các doanh nghiệp Du lịch Khánh Hòa tài liệu dự thảo Luật Du lịch để quý Lãnh đạo doanh nghiệp du lịch nghiên cứu và có ý kiến đóng góp, đưa ra kiến nghị sửa đổi cần thiết cho tài liệu sau đây( đính kèm các file tài liệu )

Luật Du lịch năm 2005

Dự thảo Luật Du lịch mới

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với Luật Du lịch ( sửa đổi)

Mọi Ý kiến đóng góp và kiến nghị sửa đổi Luật du lịch xin quý doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 9/06/2016 gửi về địa chỉ Email: kieutrinhnguyenle@gmail.com để văn phòng Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tập hợp ý kiến, và kiến nghị đóng góp gửi về Hiệp hội Du lịch Việt Nam sớm hoàn thành văn bản góp ý chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch;

Trân Trọng cảm ơn!