16:50 | 11/01/2017. \\ Nguyễn Văn Thành. \\ Lượt xem: 1708
 

(TCDL) - Dưới đây là một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014.

1. Luật số 47/2014/QH13

2. Nghị quyết 39/NQ-CP

3.Nghị quyết 46/NQ-CP

4. Thông tư 04/2015/TT-BCA