15:42 | 05/07/2017. \\ Nguyễn Văn Thành. \\ Lượt xem: 581
 

Vào lúc 14h00 ngày 30/06/2017 tại Khách sạn Liberty Central Nha Trang, 09 Biệt Thự - Nha Trang đã diễn ra hội nghị Ban thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa mở rộng để thảo luận các vấn đề liên quan đến Tổ chức và hoạt động năm 2017 và chuẩn y các kế hoạch tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2017
Chủ trì hội nghị :
1. Ông Lâm Duy Anh Cường- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa.
2. Ông Đống Lương Sơn – Phó chủ Tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa
Thành phần : Ban thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, các chi hội trưởng, chi hội phó các đơn vị trực thuộc, đại diện các cơ sở lưu trú, lữ hành, lặn biển trên địa bàn tỉnh
Nội dung:  
1. Triển khai nội dung kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành mở giữa nhiệm kỳ IV đã họp vào ngày 23/05/2017; 
2. Bổ sung thành viên Ban Chấp hành;
3. Bãi bỏ, thay thế và bổ sung các trưởng, phó ban của các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc
4. Bàn kế hoạch thực hiện Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 07/09 -09/09/2017.
Sau khi nghe thường trực báo cáo tóm tắt nội dung và làm rõ thêm các vấn đề cần tập trung xem xét, Hội nghị tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến của các thành viên tham gia hội nghị, thống nhất quyết nghị các vấn đề cụ thể sau đây:
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Hội nghị nhất trí,
Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gồm bảy ban chuyên môn và tám đơn vị chuyên ngành trực thuộc
a. Bảy ban chuyên môn:
Thay thế, và bổ sung  các trưởng ban:
1. Ban kinh tế tài chính: bổ nhiệm Ông Trần Văn Cẩn, Ủy viên BCH Hiệp hội, Trưởng ban, thay thế Ông Đặng Bảo Hiếu
Các ban còn lại giữ nguyên nhân sự như sau:
2. Ban hợp tác phát triển du lịch:  Ông Nguyễn Xuân Thùy - Phó chủ tịch Hiệp hội, Trưởng ban;
3. Ban tổ chức sự kiện và đào tạo: Ông Đống Lương Sơn –Phó chủ tịch Hiệp hội, Trưởng ban;
4. Ban Vận động chính sách, hỗ trợ đầu tư, và pháp chế : Ông Đặng Thanh Thủy, Trưởng ban;
5. Ban công nghệ thông tin, quảng bá tiếp thị, quan hệ quốc tế: Ông Bùi Minh Thắng Ủy viên BCH Hiệp hội, Trưởng ban;
6. Ban phát triển hội: Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội, Trưởng ban; 
7. Ban phát triển thị trường: Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, Trưởng ban; 
b. Tám chi hội chuyên ngành trực thuộc: bổ nhiệm và thay đổi nhân sự như sau:
1. Ông Lê Văn Sơn – GM Khách sạn Liberty Central Nha Trang làm Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa kiêm nhiệm Chi hội trưởng chi hội Khách sạn;
2. Ông Trần Minh Đức, Phó giám đốc Công CP Long Phú, Chi hội trưởng chi hội Lữ hành, thay thế Ông Bùi Minh Thắng; 
3. Ông Nguyễn John Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Quảng bá Du lịch Nha Trang ( DMO);
4. Ông Hồ Văn Tín, Giám đốc Công ty TNHH TMDVDL Nha Trang, Trưởng ban Chi Hội Tour Bốn Đảo, thay thế Ông Nguyễn Thanh Măng;
5. ÔngDương ThànhNhân, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thành, Chi hội trưởng Chi hội Lặn Biển, thay thế Ông Lê Hà Lộc;
6. Ông Trương Đình Đồng- EHK SS Ninh Van Bay Resort, chi hội trưởng chi hội Quản lý Buồng Phòng Khánh Hòa; thay thế Bà Hồ Thị Thu;
7. Ông Thân Trọng Sơn, Chi hội trưởng chi hội Đầu bếp;
8. Ông Lê Kim Nhựt , Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Trẻ, chủ tịch Diễn đàn Xúc Tiến Du lịch Nha Trang;
II Triễn khai nội dung kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng giữa nhiệm kỳ IV đã họp vào ngày  23/05/2017, hội nghị nhất trí triển khaicông tác, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như sau:
2.1 Thông qua bản dự thảo chức năng, nhiệm vụ các Ban chuyên môn, đề nghị các ban lập đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung hoạt động 6 tháng cuối năm;
2.2 Các chi hội chuyên ngành trực thuộc lập kế hoạch, đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;
2.3 Thường trực hiệp hội sẽ tổ chức cuộc họp với các Ban chuyên môn  trong tháng 7 để thống nhất với các Ban chuyên môn kế hoạch triển khai các nội dung công việc của HH trong 6 tháng cuối năm 
2.4 Nhiêm vụ cụ thể công tác quảng bá, xúc tiến:
Ông Nguyễn Hữu Trọng, Ông  Lê Văn Sơn, Ông Lê Kim Nhựt Ông Lê Văn Mì chuyên môn ITtiếp tục xây dựng, nâng cấp giao diện, nội dung cổng thông tin điện tử của Hiệp hội  “www.dulichnhatrang-khanhhoa.vn”–⦁ www.khata.vn; theo đúng tiêu  chí  du lịch;
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên BCH Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH DVDL Mãi Xanh  xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện thiết kế logo,slogan du lịch Nha Trang – Khánh Hòa mới, chịu trách nhiệm tài lực, vật lực trong qua trình thực hiện và hoàn thành;
Ông Bùi Minh Thắng  xây dựng kế hoạch thực hiện cổng chào giáp ranh giữa “ Nha Trang, Khánh Hòa với  Lâm Đồng, Đà Lạt”, và xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện;
Ban phát triển thị trường, Trưởng ban ông Trần Việt Trung, là ban chủ đạo đề ra các kế hoạch, phương ánxây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, và điều phối, kết hợp với các ban, các chi hội cùng thực hiện kế hoạch quảng bá, phát triển thị trường.
2.5 Công tác đào tạo : Ông Đống  Lương  Sơn - chủ trì phối hợp với  Ông  Lê Văn Sơn, thường trực  văn  phòng Hiệp hội Du lịch và liên kết với Trung tâm đào tạo Du lịch Yasaka – Nha Trang để tổ chức các lớptrưởng phó các bộ phần: bếp, buồng, bar rượu, lễ tân và tiền GM…; và ngoại ngữ ( đặc biệt ngoại ngữ hiếm: Nga, Trung Quốc…) cho đội ngũ lao động; Phối hợp với Chi hội quản lý Buồng phòng tổ chức lớp giám sát, quản lý buồng phòng cho các cơ sở lưu trú;….
2.6 Ban tổ chức, sự kiện và đào tạo tổ chức bình chọn, vinh danh điểm đến “An Toàn, Chất lượng, Thân thiện” năm 2017 - dự kiến thời gian tổ chức tháng 12/2017.
2.7 Ông Nguyễn Huy Hân, Phó ban Ban vận động chính sách, hỗ trợ đầu tư và pháp chế lập đề án, kế hoạch, thành lập tổ hỗ trợ cơ chế chính sách, pháp luật cho cộng động doanh nghiệp du lịch;
III Lập phương án tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE năm 2017 từ ngày 06/09 – 09/09/2017 : Theo tinh thần công văn số 583/SDL-TTXTDL của Sở Du lịch ngày 19/06/2017, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa nghiên cứu, lập kế hoạch, phương án tham gia Hội chợ ITE vì đây là Hội chợ Quốc tế lớn của ngành du lịch tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh- Việt Nam.
Hội nghị Ban thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết này. Các ủy viên ban chấp hành, các trưởng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm  phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung đã quyết nghị để đảm bảo cho hoạt động của Hiệp hôi Du lịch ngày càng nề nếp, có chất lượng, và hiệu quả.
 
CHỦ TỊCH _ Lâm Duy Anh Cường