10:31 | 29/07/2017. \\ Nguyễn Văn Thành. \\ Lượt xem: 2889
 

Căn cứ theo kết luận của Hội nghị triển khai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2017) ngày 28/07/2017, BTC thống nhất chương trình gồm 02 phần: Gian hàng quảng bá du lịch Khánh Hòa tại Hội chợ và Hội nghị giao lưu đối tác bên lề ITE HCMC 2017 tại TP.HCM.

1. Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh ITE -2017 ( từ ngày 07/09/2017-09/09/2017) với các nội dung sau:
⦁ Diện tích gian hàng : 18m2
⦁ Thiết kế gian hàng: yêu cầu làm nổi bật thương hiệu Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và đơn vị tham gia;
⦁ Quà tặng: Thiết kế giỏ sách làm quà tặng khách tham quan và đối tác.
⦁ Tổng kinh phí: 160.000.000 đồng (Trong đó, kinh phí ngân sách : 90.000.000 đồng; kinh phí doanh nghiệp ngành du lịch đóng góp : 70.000.000 đồng)


⦁  Ban tổ chức tham gia hội chợ ITE HCMC 2017 gồm:
1. Ông Lê Văn Sơn,Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Cẩn
3. Ông Lê Xuân Thơm
4. Ông Lê Thanh Giao
5. Ông Nguyễn Văn Hiếu,
6. Ông Lê Kim Nhựt,

2. Hội nghị giao lưu gặp gỡ đối tác du lịch trong và ngoài nước bên lề ITE HCMC 2017:
⦁   Ban tổ chức :
1. Ông Trần Minh Đức
2. Ông Bùi Minh Thắng
⦁  Kế hoạch tổ chức : Ông Trần Minh Đức tổ chức nhóm, xây dựng kế hoạch phương thức tổ chức
⦁  Kinh phí tổ chức : Từ nguồn kinh phí các doanh nghiệp tham gia gian hàng và gala dinner
⦁  Số lượng tham gia dự kiến : khoảng 150 khách