12:09 | 14/02/2015. \\ Lê Văn Mì. \\ Lượt xem: 9410
 

 

STT     THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO
1  

Trưởng ban: Đống Lương Sơn

Nơi công tác: Tổng Giám đốc Công Ty CP Yasaka- Sai Gon – Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Phú - Nha Trang

Điện thoại: 0913973759

Email: sg-nthotel@dng.vnn.vn

2  

Phó ban: Nguyễn Hữu Trọng

Nơi công tác: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang

Điện thoại: 0913478999

Email: trongnh@ntu.edu.vn

3  

Phó banHồ Thị Hoàng Oanh

Nơi công tác: Giám đốc Công ty Truyền thông GTO

Địa chỉ: 15 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang

Điện thoại: 0982456765

Email: manager@media-gto.com

4  

Phó banPaulina Ngo

Nơi công tác: Elite Hospitality Group JSC - Việt Nam

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0947495028

Email: paulinango@patvglobal.com

5  

Ủy viên: Lê Kim Nhựt

Nơi công tác: Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Trẻ

Địa chỉ: 04 Mê Linh - Nha Trang

Điện thoại: 096 897 9479

Email: lenhutnt@gmail.com

6  

Ủy viênNguyễn Văn Thành

Nơi công tác: Nguyên Giám đốc TT TT Xúc Tiến Du lịch Khánh Hòa

Địa chỉ: 61 Yersin- Nha Trang

Điện thoại: 0913454558

Email: thanhdlkh@yahoo.com.vn

7  

Ủy viên: Luyện Mạnh Cường

Nơi công tác: P. giám đốc Phụ trách Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

Địa chỉ: 61 Yersin - Nha Trang

Điện thoại: 0913474935

Email: luyenmanhcuong@gmail.com

8  

Ủy viên: Hoàng Kim Phượng

Nơi công tác: Giám đốc DNTN Phương Yến

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai - Nha Trang

Điện thoại: 0903525633

Email: nhahangngoctrai@yahoo.com

 

Tin liên quan.